Lịch cắt điện tỉnh Vĩnh Phúc 22-30/12/2021 I Điện lực Vĩnh Phúc

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

Lịch cắt điện Vĩnh Phúc

Lịch cắt điện Vĩnh Phúc

KHU VỰC BÌNH XUYÊN

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện đ/d 371E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Cty Tiền Phong, Cty Ngói Việt.

Cắt điện đ/d 372 đến lèo 372-7E25.7/17RG dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Cty CDL, CS An Thinh, Cty Kyunoptisc, Cty Thinh, Cty PIAGIO, Cty VIANSUN.

Cắt điện đ/d 373 cấp đến DCLF372 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Cty Nho Quý, Cty Phú Quang, Cty In chol, Cty VINA TOP, Cty Chè Thuận Phong.

Cắt điện đ/d 374 đến DCLF374 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: SX Thép Việt Đức số 1, Cty KWANG SEONG VINA.

Cắt điện đ/d 376 đến DCL376-7E25.7/67 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Cty Bảng Hậu, Cty Duy Hòa, Cty DIMAOND, Cty Dung Thọ, CTy Hanh Nguyệt, Cty Gốm Tam Đảo, Cty Anh Long, Ty Thịnh Hưng, Cty WOD VINA, Cty Tiến Mạnh Lợi, Cty Geo Téch, Cty Bình Xuyên, Cty Jafa, Cty Vĩnh Phúc, TBA Hương Canh 3, Bơm Tăng Áp, Bơm Đầm Cả, CS số 4 QL2, Cửa Đồng, Bình Xuyên 1, 2,3, Trung tâm, Tiên Hường 6, Cấp 3 Bình Xuyên, Cty Đại Phúc T1+2, Nho Quý, Gò Ga, Gò Ga 2, TBA Gò phúc, Quất Lưu 2+3.

Cắt điện đ/d 377 đến 371-7E25.1/28RG dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Thắng lợi , Thắng Lợi 2, Xóm Trại, Xóm Trại 2, CQT Đạo Đức, Cty Thịnh Cường, Cty Minh Dũng, Ngã 3 Kếu, Nước sạch số 2, Hưởng Lộc, Cty Nhị Hà, Cty Phú Điền, Cty BM sevenr vi na, Cty Yun Wan, Cty Myrai, Cty Đồng Khánh, Cty Tâm Anh,Cty BUNGRYUK ViNA , Cty Ống Thép Việt Đức.

Cắt điện đ/d 475 đến DCLF475-7E25.7/47/MV474E4.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Bờ Đáy, Hương Ngọc, CQT Đình Tiên, Đồng Rau Xanh 1, 2, Vườn Sim 1, 2, Tiên Hường 3, 4, Sơn lôi 1, 3, 4, 6,7,8,9, CQT Sơn lôi, Cty jafa, Cty May Hương Canh, Cty KUMNAMPRIM, Bơm Tiêu Úng, Cty MBM, Cty Tân Phát, Bơm Đầm Phan, Cty Tỉnh Tuấn.

Cắt điện đ/d 477 đến DCLF474-7E4.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Tiên Hường 1, CQT Tiên Hường 1, CQT Thắng Lợi, Bơm Sáu Vó, Đặng Kim Thành, Cty Tùng Phương, Tân 1+4+8, Bơm Vườn Sống, CQT Độc Lập, Thanh Lãng 1, 2, 3, 4, 6, 9; 11; 12 CQT Thanh Lãng , CQT Đồng lý, Đồng lý, Đồng Lý 3, 4, Công Bình , Yên Thần.

Cắt điện đ/d 471, 472, 473, 479 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Cty CPĐL Miền Bắc.

Cắt điện đ/d 474 đến MC477E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Thượng Đức, Cty Hùng Huy, Trường Đào Tạo Nghề, Kho Bãi Toàn Thắng, Cty Dược phẩm Meriphar, Cty Tú Mai, TBA Yên Lỗ, Yên Lỗ 2, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Thu phí số 2, Giếng G3, CQT Thượng Đức, Thượng Đức 3, Lý Nhân , Nhân Lý, Nhân Lý 4,Tây Trại, CQT Nhân Lý, Bơm Trũng Nghè, Bơm Quai Xanh, Can Bi, CQT Can Bi, Bảo Đức, CQT Bảo Đức, Bảo Đức 3, Đạo Đức, Tân Phong 2, 6. 7. 3, Tây Trại, Làng Nghề Thanh Lãng, Thanh Lãng 7.

Cắt điện đ/d 475 đến MC 481E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Trường CKNN , TBA Hương Sơn 1, 7, 8, 9, Sư 304A, Trường T500, CQT Trường 500, HTX Hương Sơn, Đồng Mạ Hóc Áng, Ngoại trạch, CQT Ngoại Trạch, Hữu Bằng, Hữu Bằng 3.

Cắt điện đ/d 472 đến DCLF471-7E25.9/1 MV472E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Khu GĐ T500, Cty An Lộc Phúc, TBA TĐC Thăng Long 1, 2, Tuổi Trẻ Khai Quang, Cty Bê Tông Phúc Thành, Cty Môi Trường Duy Khanh, Thiện kế 1, 2, 7, GD Thiện Kế, TBA Hiệp Hòa 2, 3, Cty VIKO.

Cắt điện đ/d 472, 473, 476, 478, 479, 481, 486, 483, 488E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: CPTVĐ điện lực Miền Bắc, Cty CP ĐL Miền Bắc, TBA Hiệp Hòa 1, TBA Dương Kim Thoa, TBA Cầu Thiện kế, CS Nguyễn Tất Thành.

Cắt điện đ/d 471 đến DCLF471-7E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: Thiện Kế 3, 5, TĐC Thiện Kế, Cty CP phát triển nhà, Cty May Đáp Cầu, Gia Khánh 2, 3,9, Đồng Mận, Trại mới, Cổ Độ, Cổ Độ 2, CQT Tân Hà, Hương Sơn 2, 10, Bơm Z192, Thanh Xuân, CSGD Thanh Hà, CTy Duy An, Cty Công Nghệ Việt Nam, Cty Thành Thái, Kim Long, TBA X32, Trường T500, Thanh Xuân, Thanh Xuân 3.

Cắt điện đ/d 474 đến DCLF471-7E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: GD Bá Thiện , GD Bá Thiện 1, CS số 2,3 CQT Bá Hiến 6, Bá Hiến 12, Cty Duy An, Cty Kiều Thi, Trung Đoàn 9, Trung Mỹ 3, Mỏ Đá Trung Màu, TĐC đường 310, Gà tam Đảo, Bơm Quang hà, CQT Tam hà, Tam Hà ,3, Cấp 3 Quang hà, NT tam Đảo, CQT Nông Trường Tam Đảo, Nông Trường 3, CQT Chợ Vồ, Cty SYORAI, Cty TMC, Thiện Kế 6, Cty VINECO Tam Đảo, Trại Lợn, Gia Khánh 5, 6, TC Kỹ Thuật , TC Kỹ Thuật 2, Sơn Bỉ, Lưu Quang, Lưu Quang 2, 3 Thanh Xuân 2, Trung Đoàn 834, Cty Dũng Đạt, Cty Nhựa Hoa Nam.

Cắt điện đ/d 475E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: Bá Hiến 8, TBA CS Nguyễn Tất Thành Kéo dài.

Cắt điện đ/d 477 đến DCLF471-7TCXH/23MV1 477E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: GD Bá Hiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, Cty Gạch Bá Hiến, Cty Nước Sạch Bá Hiến, Cấp 3 Nguyễn Duy Thì, Tuổi Tre Bình Nguyên, Nguyễn Thị Phước, Cty Thịnh Hưng, CS số 5, Vĩnh Đồng RII, Vĩnh Đồng, Ba Gò, Đông Thành Trung Mỹ 1, 3, 4, 5, TĐC Đồng Củ, Trung Màu, Đồng Giang, Đập Thanh Lanh, AV 05, Cty CP Nam Tam Đảo.

Cắt điện đ/d 482 đến DCLF482-7E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: Bá 7, Cty Phát Đạt , TBA HTX Cao Minh.

Cắt điện đ/d 476, 473, 479, 481, 483 E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: CPĐL Miền Bắc và Cty CPTVXD ĐL Miền Bắc.

Cắt điện đ/d 371 điện đến DCLF 371-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Xóm Phổ 3, Cty Ô Tô Trường Hải.

Cắt điện đ/d 374 đến DCL376-7E25.7 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: CS số 1 QL 2.

Cắt điện đ/d 375 đến DCLF371-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Cty HMĐC, CQT Xóm Phổ, GD Sư 304B, Trung Đoàn 24, HTX Tuổi Trẻ T1+3, Trường CKNN TW, Chùa Tiếng, Kho 887, Thiện Kế 4, 8. Hương Sơn 4, 5, Cty Chè Tôn Vinh, Cty Việt Vương, CK Quang Trung, Bá Hiến 10, Cty Thuấn Thắng, Cty Bê Tông Bảo Quân, Cty Nấm Phùng Gia, Xóm Giữa Quất Lưu, HTX Minh Trang, CTy Phước An T1+2, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TBA Khu nhà ở Chiến sỹ Trường T600, TBA CQT Trường 600, Cty Tâm Hữu Dũng, Cty Việt Lê, Cty Kim Chung Úc.

Cắt điện đ/d 472 điện đến DCLF 472-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Xóm Trũng.

Cắt điện đ/d 473 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Cty Phanh NISSIN Việt Nam.

Cắt điện đ/d 474 đến DCLF478-7E4.3(cũ) dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: NN Quất Lưu, Xóm Phổ 2, Tiên Hường 2, 5, Cty TOYTOTA, Cty Vĩnh An, TTTM Bình Xuyên, Tam Hợp 4, CS Tam Hợp,Xử lý Nước Thải, Cty Gốm Tam Đảo, Viện lao, CQT Viện Lao, Viện Lao 3, Sơn lôi 2, TĐC Sơn Lôi 1, 2 ,Cty Bao Bì Xuất Khẩu, Cty Long Đạt Phát, Cty VINA TOP, TBA Bảo Chì đường cao tốc Nội bài lào Cai, Cầu Tôn, TBA Đông Thành 2.

KHU VỰC LẬP THẠCH

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện đ/d 371 đến DCLF372-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Xã Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Quang Sơn và TBA Xuân Hòa 1, 2, 5, 7, Đồng Xuân 2, Phao Tràng, Bầu tỉnh, Vân Trục 5, Bắc Bình 4, 5, Ba Làng, CQT Xuân Hòa, Đồng Quyền, Phú Triền, Cấp 3 Triệu Thái, Đá Tân Trung, An Phú, Trung Thu, Tử Du 5.

Cắt điện 372 đến DCLF 373-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Liên Hòa 8, TBA Tử Du 2, Hoa Vinh Khu CN Á Mỹ.

Cắt điện 471 đến DCLF 474E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: xã Xuân Lôi, Đình Chu, Triệu Đề, Tiên Lữ và TBA Rừng Võ, K – ELECTRONIC, Văn Quán 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, IC6, THPT Trần Nguyên Hãn 1, FWKK VIỆT NAM, Cooling PAD, Xuân Đán, Xuân Đán 2, Hoàng Trung, Đồng Ích 2, 9, Đèn Đường (03), Tử Du 7, Đèn Đường (02), Trường Nghề Lập Thạch.

Cắt điện đd 472 KVSC477E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn, Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5, Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4.

Cắt điện đd 473 đến DCLF473-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Công ty Lợi Tín, Công ty Giầy Lập Thạch.

Cắt điện đ/d 475 đến DCLF475-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Xã Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh, Tứ Yên , Cao Phongvà TBA Nguyễn Thị Hồng, Gốm Yên Thạch, Gia Khánh, Bơm Cầu Mai, Nguyễn Văn Hội, Cấp 3 Văn Quán, Văn Quán 5, VIT GARMENT, Long Cương 2.

Cắt điện đ/d 477 đến DCLF477-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Xã Tân Lập, Đồng Quế, Lãng Công, Quang Yên và TBA Đông Phú, Đồng Hầm, Cầu Nóng, Thanh Tùng, Xuân Hòa 6, Vân Trục 1, 2, 4, 6, Tam Phú, Bệnh Viện Lập Thạch, Bơm Then 2, Nước sạch NS, Nhạo Sơn 1, 2, 3, 4, Y Tế Sông Lô, Nguyễn Văn Bình, Cấp 3 Bình Sơn, VIVAT Việt Nam, Đá Đồng Găng, Đỗ Hoàng Hạnh, TBD Việt Hàn 1.

Cắt điện đường dây 371 đến DCLF372-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Xã Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Quang Sơn và TBA Xuân Hòa 1, 2, 5, 7, Đồng Xuân 2, Phao Tràng, Bầu tỉnh, Vân Trục 5, Bắc Bình 4, 5, Ba Làng, CQT Xuân Hòa, Đồng Quyền, Phú Triền, Cấp 3 Triệu Thái, Đá Tân Trung, An Phú, Trung Thu, Tử Du 5.

Cắt điện đ/d 372 đến DCLF 373-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Liên Hòa 8, TBA Tử Du 2, Hoa Vinh Khu CN Á Mỹ.

Cắt điện đ/d 471 đến DCLF 474E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: xã Xuân Lôi, Đình Chu, Triệu Đề, iên Lữ và TBA Rừng Võ, K – ELECTRONIC, Văn Quán 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, IC6, THPT Trần Nguyên Hãn 1, FWKK VIỆT NAM, Cooling PAD, Xuân Đán, Xuân Đán 2, Hoàng Trung, Đồng Ích 2, 9, Đèn Đường (03), Tử Du 7, Đèn Đường (02), Trường Nghề Lập Thạch.

Cắt điện Đ/d 472 KVSC477E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn, Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4.

Cắt điện Đ/d 473 đến DCLF473-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Công ty Lợi Tín, Công ty Giầy Lập Thạch.

Cắt điện ĐZ 475 đến DCLF475-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Xã Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh, Tứ Yên , Cao Phongvà TBA Nguyễn Thị Hồng, Gốm Yên Thạch, Gia Khánh, Bơm Cầu Mai, Nguyễn Văn Hội, Cấp 3 Văn Quán, Văn Quán 5, VIT GARMENT, Long Cương 2.

Cắt điện ĐZ 477 đến DCLF477-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Xã Tân Lập, Đồng Quế, Lãng Công, Quang Yên và TBA Đông Phú, Đồng Hầm, Cầu Nóng, Thanh Tùng, Xuân Hòa 6, Vân Trục 1, 2, 4, 6, Tam Phú, Bệnh Viện Lập Thạch, Bơm Then 2, Nước sạch NS, Nhạo Sơn 1, 2, 3, 4, Y Tế Sông Lô, Nguyễn Văn Bình, Cấp 3 Bình Sơn, VIVAT Việt Nam, Đá Đồng Găng, Đỗ Hoàng Hạnh, TBD Việt Hàn 1.

KHU VỰC PHÚC YÊN

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện đd 374 đến DCLF374-7E25.7/17 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Tiền Châu 4, Thịnh Kỷ 2.

Cắt điện đd 375 đến MC 371, DCL ĐKX1 TC HonĐa dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Cty HONDA.

Cắt điện đd 377 đến 371-7E25.1/28RG dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 22/12/2021 gồm các TBA: Tiền Châu 1, Hoa Cau, Tơ Tằm, Kim Tràng.

Cắt điện đd 475E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: Xuân Hòa 7, Pin Xuân Hòa, Cty Xuân Hòa, Xuân Hòa 16, Đức Quang, Đức Quang 2, KTT Nhà Máy Z123, Yên Điềm, Khu Quốc Phòng, Xuân Hòa 6, CĐ Việt Xô, HTX Xuân Hòa, Hiển Lễ 2, Hiển Lễ, HTX Xuân Hòa 2, KĐT Mới Xuân Hòa T4, Hồ Sinh Học, Xuân Hòa 8, Sư Phạm 2, Nhà điều hành ĐHSP2, Khu B ĐHSP 2, Xuân Hòa 5, Trung Tâm TNĐHSP 2, Tăng Áp, Xuân Hòa 1/10, Phạm Văn Đồng, Làng Quân Nhân, Xuân Hòa 9.

Cắt điện đd 477 đến DCLF471 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: Trang Trại Minh Sơn, Đại Quang, Đập Tràn, E24, Hồng Hạc 8, Hồng Hạc 10, Hồng Hạc 13, Hồng Hạc 2, Hồng Hạc 11, Hồng Hạc 14, Hồng Hạc 4, Hồng Hạc 12, Hồng Hạc 7, Hồng Hạc 3, Hồng Hạc 9, Hồng Hạc 5, Hồng Hạc 6, Hồng Hạc 15, Hồng Hạc 16, Ngọc Quang, Sân Golf T4, CS Lê Dẩn T2, CS Lê Dẩn T3, Nga Hoàng, Gốc Duối, K29, Đồng Câu, Trường Dân Tộc Nội Trú, Đồng Trầm 2, Trang Trại Bãi Bằng, DN Lê Ngọc Hiếu, Đồng Tràm 3, Đồng Tâm, Trịnh Năng, Đa Dạng Sinh Học, Đồng Trầm, Bắc Ái, Chè Hoàng Long, Tân Bình 1, Tân Bình 2.

Cắt điện đd 482 đến DCLF482-7E25.4/2 MV479E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: An Phú, Hiển Lễ 3, Trang Trại Đầm Sen, Nam Viêm 9, Nam Viêm 5, Nam Viêm 6, Phòng Cháy Chữa Cháy, Cty Hòa Nam T1, Xuân Hòa 13, Xuân Mỹ, KĐT Mơi Xuân Hòa T1, Đầm Láng T1, Đầm Láng T2, Bơm Đầm Láng T1, Bơm Đầm Láng T2, Bơm Đầm Láng T3, Tây Đức T1, Bãi Soi, Toán Hồng, Chiếu Sáng Trần Phú T2, UB Nam Viêm, Đại Phùng 2, Nam Viêm 7, Nam Viêm 1, Trường CĐ Công Nghiệp 3, Giếng G5, Giếng G2+5, Hợp Tiến 2, Hợp Tiến 3.

Cắt điện đd 371 đến LBS371-7E25.1/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Nhuế Khúc 2, Hùng Vương 6, Hoàng Tùng Anh, Kim Xuyên, Bơm Thanh Điềm, Hợp Tiến 1, TT Y Tế PY, Giếng G6+7, Tân Lợi, Giếng ĐP 10, Nam Viêm 2, Nam Viêm 3, Nam Viêm 4, CQT Hiển Lễ, UB Cao Minh, Xuân Hòa 1-35, Trường CĐ Cơ Điện, Xuân Hòa 14, Trường PTTH Xuân Hòa, Xuân Hòa 12, Khu KTX Đại Học Sư Phạm 2, Xuân Hòa 2, Khu TT Đại Học Sư Phạm 2, Nước Thải, Công An Xuân Hòa, Xuân Mỹ 3, Xuân Hòa 3, Đồng Xuân 4, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 4, Đồng Xuân 1, Đại Phát, Đồng Xuân 3, Đồng Quỳ, Đồng Quỳ 2, XN 951, Xuân Hòa 10, Trung Đoàn 113; Cty Cao Su, Z123: 560kVA, Z123: 1000kVA, Đức Cung, Gò Già.

Cắt điện đd 372 đến LBS371-7E25.1/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Cty TOYOTA.

Cắt điện đd 377 đến MC 373 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Cty HONDA.

Cắt điện đd 378 đến DCL ĐKX 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Cty HONDA.

Cắt điện đd 474 đến LBS474-7E25.1/3RMU2/MV477E25.1 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Cty TV XD Điện lực Miền Bắc.

Cắt điện đd 477 đến LBS474-7E25.1/3RMU2/MV477E25.1 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Đồi Cút, Đồi Cút 2, TMS T1, TMS T2, TMS T3, Bệnh Viện K74, TMS T4.1, TMS T4.2, TMS T5.1, TMS T5.2, Nhuế Khúc, Sân Vận Động PY, Hùng Vương 4, Hùng Vương 2, Cty SUJIN, Cty MTCN Xanh, Làng Mới, Phúc Thắng 2, Phúc Thắng 9, Phúc Thắng 8, Phúc Thắng 6, Phúc Thắng 1, Chiếu Sáng 9, Xuân Mai 2, Xuân Mai 4, Hà Anh, Hà Anh 2, Hoàng Vân, Chung Cư Gạch Men, Cty Gạch Men, HTX Xuân Mai, Thép Phúc Thắng, Cầu Xây A, Đại Phùng 1, Đại Phùng 3, Giếng G4, Giếng G3.

Cắt điện đd 471 đến DCLF412-1 TCPY dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Thanh Tước 2, Thanh Tước 3, Phú Thứ 2, Hùng Vương 5, Hùng Vương 9, Hùng Vương 6, Phức An, Bưu Điện Tiền Châu, Khu Dân Cư Số 7, Hùng Vương 2, Trường Bến Tre, XN Trắc Địa 104, Ngân Hàng Nông Nghiệp PY, TT VT 2 (Bưu Điện Phúc Yên), Ngân Hàng Công Thương, Tin Lành 1, Tin Lành 3, Tin Lành 2, Trưng Trắc, Khu D1, Khu D3, Tuân Tài, Khu D2, Khu D4, Chiếu Sáng Trần Phú T1, Khu Ga, Hợp Tiến 3, Hợp Tiến 2, In Nhãn, Tháp Miếu 1, UB Trưng Nhị, Tháp Miếu 2, Tháp Miếu 4, Chùa Cấm 2, Tự Dùng ĐL Phúc Yên, Dốc Dinh 3, Chiếu Sáng 7, Tiền Châu 7, Tùng Chi VINATOP, Tiền Châu 9, HTX Việt Trung, Phú Thứ, Hùng Vương 13, Hùng Vương 5, Cty XD TM Phúc Yên, Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6.

Cắt điện đd 476 đến DCLF412 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: K74-1, Dốc Dinh 2, Ngân Hàng ĐT&PT PY, Ngân Hàng Đầu Tư, Lạc Việt, Công An Phúc Yên, Công An Phúc Yên 2, Chi Cục Thuế PY, Hùng Vương 1, K74-2, K74-3, Nguyệt Ánh, Dốc Dinh 1, Chùa Cấm, NM Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ 1, Tiên Non, Bến Xe 2, Hồ Ăn Nước, Đũa Gỗ, TT Hành Chính, CĐ Sư Phạm VP, CĐ Công Nghiệp 3, CĐ Kinh Tế Thủy Lợi, Đồi Cấm, Tháp Miếu 3.

Cắt điện đd 478 đến DCLF478-7E25.1/5 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Bến Xe 1, Bệnh Viện Công Cộng PY, BV Đa Khoa Khu Vực PY T1+T2, Tái Đinh Cư, Cty Hoài Nam, Chi Cục Hải Quan, Kho Vận, Nagakawa, Thân Hà, Long Hải, Cty GS Việt Nam, Cty Tùng Chi, CtyTùng Chi 3, Cty Vải Không Dệt, KTX HONDA, Chiếu Sáng T8, Đồng Sơn T7, Đồng Sơn T10, Cty Trang Đạt, Đồng Sơn T4, Đồng Sơn T1, Trưng Trắc 2, Lê Hồng Phong, Phúc Thắng 10, Phúc Thắng 5, Xuân Phương 3, Cty BOSHOKU, Xuân Phương 2, Phúc Thắng 7, Tín Hiệu Ga, Cty Giầy Đay T1, Cty Giầy Đay T2, Cty Giầy Da T4, Khu Xử Lý Nước T1+T2, Cơ Khí 2, Cty Giầy Da T3, Phúc Thắng 4, Xuân Bến, Xuân Thượng 1, Cty Nhung Hồng, Phúc Thắng 11, Phúc Thắng 3, Xuân Mai 5, Xuân Mai 3, Chiếu Sáng Hàm Nghi.

KHU VỰC TAM DƯƠNG

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện đd 371 đến MC371E25.6/16 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Hợp Thịnh 1, Hợp Thịnh 2, Hợp Thịnh 3, Hợp Thịnh 4, UBND Hợp Thịnh, lê lợi , tân thịnh, Rau Qua VP, Vân Hội 1, Vân Hội 2,Vân Hội 3, Vân Hội 4, Vân Hội 5, Vân Hội 10, Vân Hội 11, Vân Hội 12, Chè thế hệ mới, Công ty B&B, Cty Hải Yến, Giếng H3, Giếng H5, TBA Ngô Việt, Trạm CS QL 2 HT, Phú vinh 1, Phú vinh 2, Phú vinh 3, Phú vinh 4, Phú vinh 5, Công ty Sông Hồng 25, Xử lý nước M2, Giếng H10-12 (100kVA), Xử lý nước M1, KS Hồng Ngọc (180kVA), Quán Tiên 2, Trường CĐKT Vĩnh Phúc, Đông Hòa 2, Bom cap nuoc HT M1, Bom cap nuoc HT M2, Giãn dân Hợp Thịnh, Duy Phiên 12, TBA Tam Anh.

Cắt điện đd 372 đến DCLF377-7E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Tái định cư hợp thịnh.

Cắt điện đd 474 đến DCLF474-7E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Hợp Hoà 1, Điền Lương, Xóm Cao 2, Liên Bình, Long Trì, Long TRì 3, Vinh Phú, Tam Dương 5, Tam Dương 6, Tam Dương 9, Hướng Đạo 3, Hướng Đạo 4, Hướng Đạo 8, Hướng Đạo 13, Hướng Đạo 15, Đồng Tĩnh 1, Đồng Tĩnh 3, Đồng Tĩnh 5 (Phù Liễn), Đồng Tĩnh 6, Đồng Tĩnh 8, Đồng Tĩnh 9, Đồng Tĩnh 11, Đồng Tĩnh 13, An Hoà 2, An Hòa 4, An Hòa 8, Đạo Tú 9, Đạo Tú 10, Hoàng Hoa 1, Hoàng Hoa 2, Tiên Lộng, Đồng Láng, Hoàng Hoa 6, Hoàng Hoa 7, Hoàng Hoa 8, Hoàng Hoa 9, Hoàng Hoa 10, Hoàng Hoa 11, Liên Hạ, Duy Phiên 4, Duy Phiên 7, Duy Phiên 8, Duy Phiên 10, Vân Hội 6, Duy Phiên 11, Đồng Tĩnh 16, Đồng Tĩnh 18, An Hòa 11, Đạo Tú 16, Hoàng Hoa 13, Vân Hội 9, Hoàng Đan 1, Hoàng Đan 2, Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm, Diên Lâm 2, Đạo Tú 1, Đạo Tú 14, An Hòa 6, An Hòa 10, Nhà máy bê tông Đạo Tú, Gà Tam Dương 1, Gà Tam Dương 3, Chiếu sáng số 2 – Đạo Tú, Phú Sỹ Hương, Cty CP XD cầu 99, Công an tỉnh VP, Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99, Cty XNK Tam Dương (M1), Cty XNK Tam Dương (M2), Cty XNK Tam Dương (M3), Cty XNK Tam Dương (M4), Xí nghiệp in XZ 72, Cty SY VINA (M1), Cty SY VINA (M2),Yên Bình 1, Yên Bình 2, Yên Bình 3, Yên Bình 4, Yên Bình 7, Liên Hoà 2, Liên Hoà 4, Liên Hoà 5, Liên Hoà 6, Hoàng Hoa 3, Làng Chanh, Hoàng Đan 1, Hoàng Đan 2, Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 5, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 9, Hoàng Đan 11, Hoàng Đan 12, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm, Diên Lâm 2, Đạo Tú 1, Đạo Tú 14, An Hòa 6.

Cắt điện đd 373 đến DCL373-7E25.3/5 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Tam Dương 1, Tam Dương 2, Tam Dương 3, Tam Dương 4, Tam Dương 8, TT Y tế TD, Xóm Cao, Điện Lực Tam Dương, Bạch Trì, Điền Lương 2, Bảo Chúc, Bảo Chúc 2, Đạo Tú 2, Đạo Tú 3, Đạo Tú 4, Đạo Tú 5, Đạo Tú 6, Đạo Tú 7, Đạo Tú 8, Đạo Tú 11, Đạo Tú 15, Hướng Đạo 1, Hướng Đạo 2, Hướng Đạo 5, Hướng Đạo 6, Hướng Đạo 7, Kho vũ khí đạn, Hướng Đạo 9, Hướng Đạo 10, Hướng Đạo 11, Hướng Đạo 12, Hướng Đạo 16, An Hòa 1, An Hoà 3, An Hoà 5, An Hòa 7, Thanh Vân 4, Thanh Vân 5, Thanh Vân 7, Thanh Vân 17, Hướng Đạo 17, Đạo Tú 17, Trường TH KT – KT Vĩnh Phúc, Trường THPT Tam Dương, Bưu điện Tam Dương, Dệt Len Phúc Hưng, DNTN Tùng Phát, Công Ty Trường Phát, Cty XD Minh Quang, Cty HT COM Cty Việt Nhật, Cty TNHH SPUTNIK, Bơm tăng áp, Chiếu sáng QL 2C, Cty bê tông 136, Cty CP bao bì Tam Dương, C.ty CP gốm sứ Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần xây dựng điện Hưng Phú.

Cắt điện đd 373 đến DCL373-7E25.3 dự kiến mất điện từ 18:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Tam Dương 1, Tam Dương 2, Tam Dương 3, Tam Dương 4, Tam Dương 8, TT Y tế TD, Xóm Cao, Điện Lực Tam Dương, Bạch Trì, Điền Lương 2, Bảo Chúc, Bảo Chúc 2, Đạo Tú 2, Đạo Tú 3, Đạo Tú 4, Đạo Tú 5, Đạo Tú 6, Đạo Tú 7, Đạo Tú 8, Đạo Tú 11, Đạo Tú 15, Hướng Đạo 1, Hướng Đạo 2, Hướng Đạo 5, Hướng Đạo 6, Hướng Đạo 7, Kho vũ khí đạn, Hướng Đạo 9, Hướng Đạo 10, Hướng Đạo 11, Hướng Đạo 12, Hướng Đạo 16, An Hòa 1, An Hoà 3, An Hoà 5, An Hòa 7, Thanh Vân 4, Thanh Vân 5, Thanh Vân 7, Thanh Vân 17, Hướng Đạo 17, Đạo Tú 17, Trường TH KT – KT Vĩnh Phúc, Trường THPT Tam Dương, Bưu điện Tam Dương, Dệt Len Phúc Hưng, DNTN Tùng Phá,t Công Ty Trường Phát, Cty XD Minh Quang, Cty HT COM, Cty Việt Nhật, Cty TNHH SPUTNIK, Bơm tăng áp, Chiếu sáng QL 2C, Cty bê tông 136, Cty CP bao bì Tam Dương, C.ty CP gốm sứ Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần xây dựng điện Hưng Phú.

KHU VỰC TAM ĐẢO

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện Đ/d 471 đến DCLF471-7E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: Xã Hợp Châu; Hồ Sơn; Tam Quan; Đại Đình.

Cắt điện Đ/d 474 đến DCLF471-7E25.4 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 25/12/2021 gồm các TBA: xã Minh Quang; Tam Đảo Núi; Kim Long – Tam Dương.

Cắt điện Đ/d 375 đến DCLF371-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: JaFa; Đồng Mận; Đồng Mận 2; Kim Ngân; Ninh Hà 2; Đá Mài Minh Lộc; KCN TD2.

Cắt điện Đ/d 377 điện đến DCLF 376-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Minh Quang 9;11;12; Hồ Xạ Hương; Nước Giải Khát Hương Nam Hào Vinh, nhà Máy Z92; Z95.

Cắt điện Đ/d 371 đến DCLF372-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 29/12/2021 gồm các TBA: Xã Yên Dương; Đạo Trù.

Cắt điện Đ/d 371 đến DCLF372-7E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 30/12/2021 gồm các TBA: Xã Yên Dương; Đạo Trù.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện Đ/d 371 đến DCLF371-7E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: TTTM Thổ Tang, Tân Tiến 2, Đại Đồng 5, nghĩa hưng 3, 4, 7, Chấn Hưng 2, 3, 5, 6, CQT Chấn Hưng 2, GA HƯỚNG LẠI, CTTNHH Sông Hồng, GIẾNG H8.

Cắt điện đ/d 373 đến DCLF373-7E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: Thổ Tang 5, 7, 12, 13, 16, Vĩnh Sơn 2, 4, Tự Dùng VS, Vũ Di 3, 6.

Cắt điện đ/d 374 đến DCLF374-7E25.6 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: Tân tiến 1, 4, 6, Thành Linh, C.ty TNHH BMC, Đại Đồng 2, 9, 11, 13, Chấn Hưng 1, 4, 9, CTy Hưng Hương, Cty Tùng Vân.

Cắt điện đ/d 375 đến DCLF375-7E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: Yên Lập 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, NM Việt Xuân M1, M2, Cầu 99, Việt Xuân 2, 4, CTy Việt Anh, GA BẠCH HẠC, Tram Bồ sao 2, 3, 4, Cty Hưng Phúc, công ty BHT, Bơm Bạch Hạc, Bạch Hạc, BOT Cầu Việt Trì, CS cầu mới Việt Trì, Bến Xe, CTy TNHH Phương Nam, Doanh nghiệp Á châu, TBA SAIYIDA 2, TBA SAIYIDA, CTy Hoang Thinh, Cty Xuyên Giang, Trường DN số 2 BQP, Gạch Bồ Sao, cty VLXD Bồ Sao, CT XD Vĩnh Lạc, Cầu 5 Thăng Long, CT TNHH Anh Vương, Bơm Đại Định 1, 2, 3, Bơm Đại Định 4(TD), Hòa Loan 8, 12, C.T CP Việt Pháp, Việt Pháp.

Cắt điện đ/d 471 đến DCLF 471-7E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: Cao Đại 4, Bồ Sao 1, Hòa Loan 2, Cao Đại 1, Cao Đại 2, Cao Đại 3, Cao Đại 6, Cao Đại 7, Thổ Tang 1, Thổ Tang 2, Thổ Tang 8, Thổ Tang 9, Thổ Tang 11, Thổ Tang 13, Hòa Loan 5, Tân Cương 1, Tân Cương 2, Thổ Tang 2, 9, 11, 17, Bơm Chống úng, Tân Cương 4, Thượng Trưng 10, Phú Thịnh 7.

Cắt điện đ/d 472E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: TTTM Thổ Tang 2, Quản Lý Đê, Lũng Ngoại 1, Lũng Ngoại 3, Đình Nam 1, Bơm Cao Đại- Lũng Hòa, TBA Nguyễn Viết Quang, TBA công ty Khánh Hà-T2, TBA công ty Hoàng Đạt, TBA công ty Trường An, TBA công ty Anh Tú, Đình Nam 2, Đình Nam 4, Lũng Ngoại 2, Lũng Ngoại 7, Phú Thịnh 4.

Cắt điện đ/d 473 đến MC 473E25.5/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: Vĩnh Sơn 7, Thương Trưng 3, Thượng Trưng 5, Vĩnh Sơn 1, Vĩnh Sơn 6, Lý Nhân 1, Lý Nhân 2, Bàn Mạch 4, Bàn Mạch 5, Truyền Thanh 1, Lý Nhân 1, Phú Thịnh 1, Truyền Thanh 2, Tân Cương 1, 2, 3, 4.

Cắt điện đ/d 474 đến DCLF474-7E25.6/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: TTTMại 3, Yên Lập 6, Nghĩa Hưng 1, 2, 5, 6,8, Yên bình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, TBA Trần Văn Bảy, Cẩm Chiền, Cty Gốm XD Thịnh Phát, TBA Gốm XD hoàng thịnh, Vân Nam, Cty TNHH Nho Quý, Cty Gạch ngói VP T1, T2, Hoang Phu, Hoàng Phú 1, Hạ Chuế, NN kim xá, Hoàng Thượng, Cty CP XD Gốm Đoàn Kết, Hoàng Phú Nông, Chân Hưng 8, CP BĐS Thăng Long_T19 M1, M2, Công ty BĐS Thăng Long_Trạm 18 máy 1, M2, Công ty CP BĐS Thăng Long_T17 -M1, M2.

Cắt điện đ/d 475 đến MC475E25.5/45 dự kiến mất điện từ 06:00÷20:00 ngày 27/12/2021 gồm các TBA: Đại Đồng 1, Tân Tiến 3, Vân Xuân 1, Vân Xuân 2, Vân Xuân 3, Vân Xuân 4, Vân Xuân 5, Vân Xuân 6, Vân Xuân 7, Vĩnh Sơn 3, Đại Đồng 8, Bình Dương 1, Bình Dương 3, Bình Dương 6, Phong Doanh 1, Yên Thịnh 1, Lạc Trung, Hạ Trì, Tân Tiến 7, 3, CAPCCC, Bơm Vân Xuân.

Cắt điện đ/d 477 đến MC 475E25.5/45 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Đại Đồng 1, 3, 7, 8, 4, 6, 12.

Lịch cắt điện tháng 12 tỉnh Vĩnh Phúc

Lịch cắt điện tháng 12 tỉnh Vĩnh Phúc

KHU VỰC VĨNH YÊN

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện đường dây 473 đến DCL 473-7 E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Cty BHFLEX vina,Cty Ptron vina,Cty Seunprin vina.

Cắt điện đ/d 477 đến DCL477-7E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Cty Cos mos, Cty Đại An, Cty THK, Cty Hoa Sing, Cty HJC, Cty Ksoure, Cty lâm viễn, Cty Lavitech, Cty Marado, Cty Meisei, Cty Powerloghic, Rèn rập việt seng, Cty Cosmoling, Cty Sindo, Cty Toàn Hưng, Toyotaky, Cty vinacorea, Kiều Trịnh.

Cắt điện Đ/d 483 đến DCL478-7E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Cty Cơ khí CXVN1, Cty Phát triển hạ tầng VP, Cty KYB, Cty EXeDy, Cty Nhựa Hùng Phương, Cty DH Zyle, Cty Vinacorea.

Cắt điện đ/d 474 đến MC 471E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Park Hill, Cty kết hiền, Đoàn trinh sát miền bắc, lữ đoàn 204, Ngân hàng nông nghiệp, BV tâm thần, KĐT VCI, khu nhà ở phúc sơn.

Cắt điện đd 476E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Cty Micronix, Cty Midori, DSP Tech, Geo gơt, JaWa vi na, Jong san STC, Sea Young, Strong Way, sung jin, Téch Win, Two keng, Jin sung, Word PS.

Cắt điện đ/d 478 đến DCL477-7E25.9 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Cty Cheng Wei, Cty Denzen, Cty HJC vi na, Lavitech, En sun vi na, Vinatusua vi na, Dar you Decal, Khu nhà ở hỗn hợp khai quang.

Cắt điện đ/d 482 đến DCLF477 dự kiến mất điện từ 06:00÷22:00 ngày 23/12/2021 gồm các TBA: Cty Dimond, Hirota vina.

Cắt điện đ/d 373 đến DCLF373-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: TBA PCCC

Cắt điện đ/d 471 đến DCL 471-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Cty Băng Giáp YULI, Cty Sin Won, Cty Wise Pacipic Apparel.

Cắt điện đ/d 472 đến DCLF 472-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Chiếu sáng QL 2B, Cty PoWer loghic, Cty Dea Woo Bus.

Cắt điện đ/d 475 đến DCLF 484-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Cty SHTĐ, Chiếu sáng đường Kim Ngọc, Cty Nước G5, G10,B.V Đa khoa tỉnh, Đại học GTVT, TT Huấn luyện công an tỉnh, Lam sơn, Lam sơn 2,3,5.

Cắt điện đ/d 476 đến DCLF476-7E4.3/38 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Cty Amo vina, Jin Young, J tech, O chem, Yên Bình, Thiện mỹ.

Cắt điện đ/d 477 điện đến DCLF 477-7E4.3/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: Cty UjU, Dea gun, Dimon,GSR, JAWA vina, Sơn phonix.

Cắt điện đ/d 471 đến DCLF471 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Đông Hưng 4, Xóm am 2,3,4, Tích sơn 5,6, Vĩnh Thịnh, Đầm Vạc 1, Cầu oai, Cầu oai 2,3,4, TT Ứng dụng, Tân tiến, T2DC3, Lan chi, Sơn long, Tích sơn 4, Quảng lợi.

Cắt điện đ/d 475 đến DCLF475-7E25.6/4 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Hội Hợp, Hội hợp 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, TT VH Hội hợp, Rửa xe, Quán tiên, Đông Đạo 2,3,7,9, Đồng Tâm 2, NTTD, NTTD 2, Đồng tâm 2,Đồng Tâm 3, Đông Đạo 1,5, Cty Bình thịnh, THCS Vĩnh yên, Xóm nọi, Định trung 1,11, xóm chám , Xóm chám 2, Hiểu Huy, Kim Quy.

Cắt điện đ/d 476 đến DCLF476 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Lạc ý 1,2,3,4.

Cắt điện đ/d 478 đến DCLF471-7E25.6/32 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Hội hợp 1, KDC Tỉnh ủy 1,2,3, Đông Hưng 2,3, Viện 109, Tô Hiến Thành, Khu nhà ở Đông Hưng, BCH Quân sự tỉnh, Trại tạm giam, Đầm mé, Đông Đạo 4,6,8, Xóm yên, Xóm yên 2,3,5, Xóm hốp, Gạch hợp thịnh, Chính trị, HH tự xay, HH Tự xây 2, Hóc thân.

KHU VỰC YÊN LẠC

Kế hoạch cắt điện Vĩnh Phúc từ ngày 22-30/12/2021

Cắt điện Đ/d 373 đến DCLF373-7E4.3 dự kiến mất điện từ 05:00÷20:00 ngày 26/12/2021 gồm các TBA: khu vực xã Đồng cương, Bình định, TT Yên lạc.

Cắt điện Đ/d 373 đến DCLF 374-7E25.6/62 dự kiến mất điện từ 0700÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: khách hàng Cty Hải âu, Phú toàn, Thép việt nga, kính Vĩnh phũ, Hà lan, Hòa thủy, Minh phương, Đức thắng, khu vực Cầu củi – Tam dương.

Cắt điện Đ/d 375 đến DCL312-1 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Cty Cổ phần Công nghiệp Việt nam 2 – xã Đồng văn.

Cắt điện Đ/d 377 đến DCLF377-7E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: khách hàng Cty Tiến dũng, Thụ Ngọc hằng, Hải lâm, Nhật hàn, Thái Bình, Cụm CN Tam Dương.

Cắt điện Đ/d 473 đến DCLF 472-7E25.10/1 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: Khu vực xã Trung nguyên, Đồng cương, Bình định, TT Yên lạc – Yên lạc.

Cắt điện đ/d 477 đến MC 475E25.5/45 dự kiến mất điện từ 07:00÷20:00 ngày 28/12/2021 gồm các TBA: xã Đồng Văn, Tề lỗ – Yên lạc, Đại đồng – Vĩnh Tường.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Tổng hợp VinciLand

Rate this post